• BUENOS DIAS ZWOLEŃ!

      25.06.2024

      W dniach 18-20.06.2024r. panie nauczycielki, uczące przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu ZSR-T w Zwoleniu, odbyły obserwację pracy (job shadowing) w Granadzie w Hiszpanii. Celem obserwacji było zdobycie wiedzy oraz umiejętności realizowanych w projekcie  akredytowanym programu Erasmus+, w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność edukacyjna. 

      Podczas job shadowing panie zapoznały się z metodami pracy centrum ogrodniczego Maracena Garden, a także z bizantyjską sztuką ogrodową na przykładzie Alhambry - w tym pałaców Nasrydów, El Generalife. Ważnym punktem było zwiedzanie Dzielnicy Sacromonte i skansenu Muzeum Cuevas del Sacromonte jako historycznego zagospodarowania terenu oraz zwiedzanie punktów widokowych w celu poznania cech charakterystycznych miejscowego krajobrazu Carmen de los Mártires, Carmen de la Victoria  oraz Carmen de Max Moreau. Podczas szkolenia nieuniknione było poznanie hiszpańskiej małej architektury -zwiedzanie Calle Calderería Nueva czy spacer ulicami miasta i zapoznanie z roślinnością miejską.

      Poprzez udział w projekcie nauczyciele podnieśli kompetencje zawodowe, językowe oraz kulturowe, utrwalając zdobytą uprzednio wiedzę teoretyczną. Dziękujemy Partnerowi projektu firmie Europuente z Granady za umożliwienie realizacji założeń projektu.

      Kozak Katarzyna, Ścibisz Justyna

     • STYPENDIA W RAMACH „MAZOWIECKIEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH - REGION MAZOWIECKI REGIONALNY”

      25.06.2024

      Bardzo miło nam poinformować, że siedmioro uczniów  naszej szkoły uzyskało stypendia w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny”, który jest realizowany przez Województwo Mazowieckie i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Program jest skierowany do uczniów osiągających wysokie wyniki w zakresie przedmiotów i umiejętności zawodowych oraz przedmiotów ogólnych ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

      Głównym celem realizowanego programu jest kształcenie i wychowywanie uczniów uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, umożliwiające im rozwój, postępy w nauce, uczestnictwo i włączenie społeczne.

      Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wynosi 7 000 zł. Może zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, drukarki, skanera, podzespołów komputerowych, pamięci przenośnej, kalkulatora graficznego, naukowego, czytnika e–book, kamer, rzutników, wraz z oprzyrządowaniem, opłacenie uczestnictwa w kursach językowych, przygotowawczych, przedsiębiorczości, komputerowych, programowania, zawodowych a także na  zakup pomocy dydaktycznych,  zakup podstawowego wyposażenia miejsca domowej.

      Stypendium w bieżącym roku szkolnym otrzymali:

                  Natalia, Oliwia, Kamila – uczennice klasy 2ep technikum ekonomicznego

                  Miłosz – uczeń klasy 2fp technikum informatycznego

                  Natalia, Julia i Dawid – uczniowie klasy 3ep technikum ekonomicznego

      Uczniowie będą realizować Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Ucznia  pod opieką pani Izabeli Markiewicz oraz pani Agnieszki Molędy.

      Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom !!!

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      23.06.2024

      Punktualnie o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej szkole. Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie z klas 4ep, 1sp oraz 2fp pod okiem wychowawców zaprezentowali przygotowany wcześniej program artystyczny, a przedstawiciele szkolnego chóru wykonali kilka pięknych piosenek, które wzruszyły wszystkich obecnych.

      Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Arosław Jakóbik, który serdecznie powitał zebranych gości, w tym Pana Starostę Andrzeja Skorka, Panią Wicestarostę Kingę Kołagę oraz przedstawicielki Rady Rodziców. Przemawiając, podziękował uczniom za ich zaangażowanie i pracę w mijającym roku szkolnym i życzył udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Niech czas letniego odpoczynku doda Wam sił na nowy rok szkolny – mówił Pan Dyrektor.

      Głos zabrał także Pan Starosta Andrzej Skorek, który również podziękował za trud i wysiłek, jaki nauczyciele wkładają w pracę z młodzieżą, gratulował jednocześnie uczniom osiągniętych wyników.  

      W imieniu rodziców przemawiała Pani Agnieszka Skrzypek i dziękowała wszystkim za wspólnie spędzony rok szkolny. W szczególności pani Mariannie Fijołek za jej 5 - letnią pracę w Radzie Rodziców, która wnosiła ogromny wkład w życie szkoły.

      Na zakończenie Pan Dyrektor wręczył uczniom nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem, doceniajac ich zaangazówanie i osiągnięcia, a absolwentom klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia życzył samych sukcesów w przyszłości.

      Gratulujemy Wam wszystkim jeszcze raz! Bądźcie dumni z siebie i pamiętajcie, że zawsze możecie osiągnąć wszystko, czego sobie zamarzycie. Do zobaczenia po wakacjach!

     • SZKOLNE MISTRZOSTWA W PIŁCE HALOWEJ

      21.06.2024

      W czerwcu odbyły się szkolne mistrzostwa w piłce halowej chłopców, w których uczestniczyły drużyny z różnych klas. Po zaciętej rywalizacji zwycięzcą została klasa 2f, która pokonała wszystkich swoich rywali i zasłużenie sięgnęła po tytuł mistrza szkoły.

      Mecze były bardzo emocjonujące i pełne zwrotów akcji. Drużyny walczyły o każdą piłkę i starały się jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności.

       Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów w kolejnych zawodach!

     • FINAŁOWE KAJAKI 18 CZERWCA 2024 🛶🌊

      20.06.2024

      Tuż przed zakończeniem roku szkolnego, 18 czerwca, obyła się wycieczka na kajaki! Członkowie naszego Klubu Turystycznego oraz Samorządu Szkolnego wybrali się na spływ Pilicą z Tomaszowa Mazowieckiego przez Spałę  do Inowłodza.

      Było naprawdę wspaniale! Słońce świeciło, a pogoda sprzyjała wodnym przygodom. Podczas spływu podziwialiśmy piękne krajobrazy i dziką przyrodę. Nie zabrakło również momentów śmiechu i radości, kiedy to niektórzy testowali swoje umiejętności kajakarskie!

      Po dotarciu do Inowłodza, rozpaliliśmy ognisko, przy którym mogliśmy się zrelaksować, porozmawiać i upiec kiełbaski.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za świetną zabawę i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia na kolejnych wyjazdach w nowym roku szkolnym!

      Opiekunowie:

      Emilia Zielony

      Anna Grabara

      Mateusz Pindakiewicz

     • WARSZTATY GEODEZYJNE Z UDZIAŁEM NASZYCH UCZNIÓW

      20.06.2024

      Dnia 16 maja 2024 r. uczniowie klas 1agp oraz 2agp wzięli udział w warsztatch geodezyjnych zorganizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W czasie wyjazdu nie zabrakło również akcentu turystycznego w postaci zwiedzania Ogrodu Botanicznego wraz z przewodnikiem, a wycieczka była świetną okazją do poznania nowoczesnych technologii pomiarowych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz do uzupełnienia wiedzy zdobytej w szkole.

      Po dotarciu na uczelnię, uczniowie spotkali się ze studentami Wydziału Geodezji z koła naukowego ,,Equator”, którzy przedstawili program warsztatów, podzielili uczniów na grupy kilkuosobowe i przygotowali dla każdej grupy geodezyjny sprzęt pomiarowy. Dzięki sprzyjającej pogodzie uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia pomiarów na zewnątrz uczelni.  W tym celu studenci zaprowadzili ich na pobliskie błonia. Po przeprowadzeniu instruktażu z obsługi sprzętu pomiarowego, uczniowie pod kątem przydzielonych instruktorów przeprowadzili różnorodne prace geodezyjne, m.in. pomiary sytuacyjno-wysokościowe wybranych obiektów budowlanych znajdujących się na wyznaczonym przez instruktorów obszarze z wykorzystaniem technologii GPS, wykonanie szkiców pomiarowych, tyczenie osi projektowanych ścian budynków, tyczenie punktów znajdujących się na jednej prostej.

      Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych, studenci przeprowadzili dla uczniów prezentację jednego z najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych stosowanych w dziedzinie geodezji i kartografii. Była to perełka jednego z profesorów uczelni – tachimetr robotyczny z wbudowanym skanerem do wykonywania pomiarów, mających na celu tworzenie modeli 3D obiektów przestrzennych.

      O warsztatach z naszym udziałem napisali członkowie Geodezyjnego Koła Naukowego ,,Equator’’: https://www.facebook.com/share/Qcy8hW6Cfm4mhTKE/?mibextid=WC7FNe

      Po zakończeniu części zawodowej wycieczki, uczniowie mieli okazję do zwiedzenia Ogrodu Botanicznego w Lublinie. Przy wejściu czekała na nich pani przewodnik, która przez niespełna dwie godziny oprowadzała ich po ogrodzie i prezentowała rośliny, jakie są tam hodowane. Uczniowie zwiedzili również znajdujący się na terenie ogrodu Dworek Kościuszków, związany z historią Tadeusza Kościuszki. W drugiej połowie XVIII w. owy dwór był własnością Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza Kościuszki, do którego Tadeusz Kościuszko przyjeżdżał z pomocą w projektowaniu i realizacji pierwszego założenia parkowego, m.in. alei głównej wiodącej od obecnej bramy głównej do dworku. Podczas zwiedzania ogrodu uczniowie mieli także szczęście spotkać studentów Wydziału Architektury Uniwersytetu Przyrodniczego, prowadzących prace pomiarowe i wykopaliskowe w jednej z części ogrodu pod okiem swojego opiekuna – jednego z profesorów uczelni,  który dodatkowo wygłosił dla naszych uczniów pogadankę na temat prowadzonych prac oraz zawodu archeologa. Studenci archeologii wykorzystywali do pomiarów sprzęt geodezyjny, co było dodatkową ciekawostką dla uczniów i informacją o tym, że geodezja jest dziedziną interdyscyplinarną, a pomiary geodezyjne można wykonywać nie tylko będąc geodetą.

      Pomimo zmęczenia, uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki. Był to dobrze spędzony czas, a warsztaty, w których uczestniczyli, z pewnością były źródłem dodatkowej wiedzy i praktyki z zakresu geodezji i kartografii. Opiekunami uczniów podczas wycieczki byli Pani Magdalena Szymanowicz oraz Pan Maciej Goliszewski.

     • SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE KOCHANOWSKIM

      10.06.2024

      Jan Kochanowski to jeden z najważniejszych polskich poetów i pisarzy renesansowych, związanych naszym regionem, a jego twórczość jest nadal inspiracją dla miłośników literatury. Dlatego w naszej szkole postanowiono zorganizować konkurs wiedzy o jego życiu i twórczości.

      Konkurs był skierowany do uczniów klas pierwszych i przeprowadzony został w formie testu online, który obejmował pytania dotyczące życia poety, jego najważniejszych dzieł i wpływu na literaturę polską. Zgłosiło się do niego wielu uczniów, którzy chętnie sprawdzili swoją wiedzę w tym zakresie.

      Zwyciężczynią konkursu okazała się Patrycja Waniek z klasy 1ep, która udzieliła największej liczby poprawnych odpowiedzi. Młoda uczennica wykazała się nie tylko znajomością tematu, ale również umiejętnością logicznego myślenia. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34
    (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17
    26-700 Zwoleń
    Poland
  • Logowanie