• KURSY KWALIFIKACYJNE

   • Informujemy, iż rozpoczął się nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik, kwalifikacja ROL.04. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie 20 słuchaczy.

    Po ukończeniu kursu Rolnik uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

    Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

    Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej zaświadczające o nabyciu kwalifikacji.

    Po zakończonym kursie istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego w naszej szkole. Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik (Kod zawodu: 613003). W przypadku słuchaczy posiadających wykształcenie minimum zawodowe istnieje możliwość otrzymania dyplomu zawodowego. Dokumenty dają kwalifikacje rolnicze i są uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    Kurs zawodowy jest bezpłatny, zajęcia odbywają w systemie zaocznym. Czas trwania – 3 semestry.

    Zainteresowanych zapraszamy do sekretariatu szkoły.

    Podanie.pdf (PDF, 271KB)

    Wniosek o wydanie dyplomu zawodowego - Wniosek.pdf (PDF, 221KB)

     

    Harmonogram zjazdów sem. I - HARMONOGRAM_KKZ_-_sem._1.pdf (PDF, 176 KB)

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34 (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie