• HISTORIA SZKOŁY

   • Monografia1.pdf

    Początki historii Szkoły Rolniczej w Zwoleniu sięgają 1920 roku. Wtedy to uchwalono ustawę, która nakazywała założenie w każdym powiecie dwóch szkól: męskiej i żeńskiej. Dzięki tej ustawie i dużemu zaangażowaniu światłych obywateli Zwolenia i okolic oraz władz powiatu kozienickiego w 1925 roku została utworzona Ludowa Szkoła Rolnicza Męska. 

    3 maja 1922 roku wmurowano akt erekcyjny, we wrześniu 1925 roku obiekt był gotowy. Placówką kierował Kazimierz Dzierzbicki. Młodzież mogła kształtować swoją osobowość także w oparciu o działalność kulturalną świetlicy i biblioteki. W gospodarstwie szkolnym łączono wiedzę teoretyczną z praktyką pod kierunkiem znakomitych pedagogów: Czesława Tomaszewskiego, Stanisława Podrygałło, Stanisława Ropelewskiego, Piotra Sznajdera, Franciszka Legackiego i innych.
    Przed wojną szkołę ukończyło około 40 absolwentów. Okupacja zburzyła normalny tok życia uczniów i nauczycieli. Przerwana została działalność dydaktyczna, a szkoła stała się siedzibą żandarmerii i miejscem kaźni dla wielu Polaków. To właśnie było inspiracją do późniejszego nadania placówce imienia Bohaterów Walki z Faszyzmem.

     

    Po wyzwoleniu szkołę przekształcono w gimnazjum, później w liceum oraz od 1951r Państwowe Technikum Rolnicze. Liczba uczniów szybko wzrastała. Przystąpiono więc do opracowania planu rozbudowy szkoły i gospodarstwa. W 1963 roku oddano do użytku internat na 160 miejsc, pracownię mechanizacji, garaże oraz cielętnik. W 1964 powstał wydział kształcenia korespondencyjnego, który cieszył się dużym powodzeniem. W ciągu kilku lat tę formę kształcenia ukończyło około 300 słuchaczy. Istniały również filie naszej szkoły w Kazanowie i Tczowie oraz punkt w Bartodziejach. 1 Września 1978 roku utworzono Zespół Szkół Rolniczych, obejmujący swym zasięgiem 13 gmin. Prowadzono w nim naukę w szerokoprofilowym technikum rolniczym.

    W 1992 roku utworzono technikum technologii żywności, od września 1998r. młodzież może uczyć się w technikum agrobiznesu, a w 2004 r. utworzono liceum profilowane. We wrześniu 2002 roku szkoła zmieniła swoją nazwę na Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych oraz otworzyła nowe kierunki nauczania. Do tej pory placówkę ukończyło ponad 6 tys. absolwentów w różnych formach kształcenia. Z dumą możemy spojrzeć w naszą wieloletnią historię, ale też z ufnością patrzymy w przyszłość. Więcej informacji na temat kierunków kształcenia w szkole można znaleźć na stronie KIERUNKI KSZTAŁCENIA.

     

  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34 (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie