• Egzaminy zawodowe - sesja zima 2023

    

   Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

   Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

    

   Czysta deklaracja do uzupełnienia: Deklaracja.pdf (PDF, 222KB)

    

   Wzory deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023:

   Technik geodeta BUD.19.pdf (PDF, 313KB)

   Technik ekonomista EKA.05.pdf (PDF, 313KB)

   Technik informatyk INF.03.pdf (PDF, 313KB)

   Technik architektury krajobrazu OGR.04.pdf (PDF, 315KB)

   Technik spedytor SPL.05.pdf (PDF, 314KB)

   TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: 15 września 2022 r.

   UWAGA

   Uczniowie, którzy w sesji Lato 2022 nie zdali egzaminu zawodowego mogą przystąpić ponownie do egzaminu w sesji Zima 2023. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do 15 września 2022r.

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • sekretariat@zsrtzwolen.pl
   • (+48) 48 676 20 34
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie