• UWAGA!

   W dniu 2023-03-31 zostaną ogłoszone wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w styczniu 2023 r. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu mogą przystąpić ponownie do egzaminu w sesji lato 2023. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do 7 kwietnia 2023 r.

    

   Egzaminy czeladnicze - 2023

    

   Wniosek o przystąpienie do egzaminu czeladniczego w 2023 r. - Wniosek_na_egz_czeladniczy.pdf (PDF, 627KB)

   Wypełniony wniosek należy złożyć nie później niż w dniu 28 luty 2023, w Izbie Rzemieślniczej.

    

    

    

   Egzaminy zawodowe - sesja lato 2023

    

   Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327) i rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) uczeń, który realizuje podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku ma obowiązek przystąpić do egzaminu zawodowego.

   Nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje brakiem promocji do następnej klasy.

    

   Czysta deklaracja do uzupełnienia: Deklaracja.pdf (PDF, 222KB)

    

   Wzory deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023:

   Technik geodeta BUD.18.pdf (PDF, 299KB)

   Technik ekonomista EKA.04.pdf (PDF, 297KB)

   Technik informatyk INF.02.pdf (PDF, 297KB)

   Technik architektury krajobrazu OGR.03.pdf (PDF, 299KB) 

   Mechanikk, operator pojazdów i maszyn rolniczych ROL.02.pdf (PDF, 298KB) 

   Sprzedawca HAN.01.pdf (PDF, 298KB) 

   Kucharz HGT.02.pdf (PDF, 298KB) 

   Operator obrabiarek skrawających MEC.05.pdf (PDF, 298KB) 

   Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05.pdf (PDF, 298KB) 

    

   TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI: 7 luty 2023 r.

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • sekretariat@zsrtzwolen.pl
   • (+48) 48 676 20 34
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie