• Konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim
   w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
   im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

    

   W środę , 29 maja 2024 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu odbyła się tegoroczna XXV edycja międzyszkolnego konkursu ,,Wiedzy o Janie Kochanowskim”.

   Do rywalizacji przystąpili uczniowie LO w Zwoleniu oraz chętni uczniowie z naszej szkoły. Byli to uczniowie reprezentujący klasy: 1dp, 1ep, 1fp i 2ep . W sumie 17 osób uczniów: Kl. 1dp: Kiraga Szymon, Wielechowski Oskar, Wiśniewski Bartłomiej, Jakubowska Nikola. Kl. 2ep: Gola Oliwia, Fijoł Kamila, Karpierz Wiktoria, Skawiński Bronisław, Szkutnik Amelia, Żaczek Żaneta, Szarpak Natalia. Kl. 1ep: Siek Julia, Waniek Patrycja, Sałbut Wiktoria. Kl. 1fp: Procki Antoni, Kupis Maciej, Rogala Gabriel.

   Nasi laureaci to:

   II miejsce: Patrycja Waniek klasa 1ep.

   Wyróżnienia: Julia Siek klasa 1ep i Bartłomiej Wiśniewski klasa 1 dp.

   To już kolejny sukces naszej młodzieży w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Miejską w ostatnich latach. Jak zawsze jego celem było przybliżenie twórczości poety naszego regionu i poszerzenie wiedzy na temat jego życia.

   Tradycyjnie nagrody laureatom zostały wręczone podczas największej w naszym środowisku lokalnym dorocznej imprezy „Imienin Pana Jana”  nad zalewem w Zwoleniu w dniu 23 czerwca 2024 r..

                              Gratuluję serdecznie laureatom i wszystkim uczestnikom!

                                                                             Katarzyna Krzysko-Płachta                                                 

    

    • Spacer Edukacyjny śladami
     Jana Kochanowskiego.

     Spacer łącznie z wizytą w Centrum Regionalnym przy Nekropolii Jana Kochanowskiego w Zwoleniu odbył się 16 maja 2024 r. Brali w nim udział chętni uczniowiez klas pierwszych i drugiej, którzy będą uczestniczyć w organizowanym przez MGBPw Zwoleniu, w ramach „Imienin Pana Jana”, Konkursie Wiedzy o naszym lokalnym wieszczu.

     Uczniowie uczestniczyli w specjalnie zorganizowanej dla nich lekcji muzealnej na temat Jana Kochanowskiego i jego rodziny. Sponsorem tego bardzo ciekawego i pouczającego wydarzenia była Rada Rodziców przy ZSR-T w Zwoleniu.

     Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego w Zwoleniu to placówka muzealna z siedzibą w Zwoleniu. Centrum działa przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętegow Zwoleniu. Mieści Muzeum Regionalne w Zwoleniu.

                 Wśród eksponatów nasi uczniowie zobaczyli m.in. pochodzący z 1661 roku kielich Hieronima Kochanowskiego - bratanka Jana Kochanowskiego, XVII-wieczne ornaty oraz pochodzące z XVIII wieku monstrancje, kielichy liturgiczne, księgi oraz obrazy.

     W ramach naszej lekcji zwiedziliśmy z przewodnikiem również sam kościół wraz z kryptą Jana Kochanowskiego. Było to naprawdę ciekawe spotkanie z lokalną historią na żywo, przeprowadzone bardzo profesjonalnie zabawnie i rzeczowo.

     Zapraszam do naszej galerii zdjęć.

     Katarzyna Krzyśko-Płachta  

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
     który obchodzimy 23 kwietnia,
     ustanowiony został w 1995 roku przez UNESCO.

     Celem tego święta jest promocja czytelnictwa i edytorstwa,
     a także  upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

     Oto historia, jak narodził się pomysł organizacji tego święta. Rozpoczęło się wszystko
     w Katalonii, gdzie 23 kwietnia jest hucznie obchodzonym świętem narodowym.  Zgodnie z tradycją tego dnia mężczyźni obdarowywali kobiety czerwonymi różami, które symbolizowały krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Kobiety natomiast w ramach wdzięczności postanowiły ofiarować mężczyznom prezenty w postaci książek. Z pomysłem na ustanowienie Dnia Książki wystąpił w 1926 roku hiszpański wydawca Vicente Clavel Andrés.

     W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930. W Polsce dzień ten obchodzimy od 2007 roku. W Hiszpanii 23 kwietnia król wręcza najpoważniejszą nagrodę literacką dla autora hiszpańskojęzycznego dzieła – Premio Cervantes.

     Ponadto 23 kwietnia to bardzo szczególna data w historii literatury światowej, jest ona bowiem rocznicą urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespear, Vladimir Nabokov, Maurice Druon, Halldór Laxness oraz peruwiańskiego historyka Inca Garcilaso de la Vegi.

     Pierwsza międzynarodowa konwencja, której przedmiotem była ochrona praw autorskich, pochodzi z roku 1886 i była to Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (zwana też konwencją berneńską). Powstała ona dzięki inspiracji Wiktora Hugo. Konwencja była wielokrotnie zmieniana i uzupełniana, jej ostateczne poprawki wprowadzono 28 września 1979 roku.  Dopiero jednak siedemdziesiąt lat po niej  w 1956 roku zaczęła obowiązywać Powszechna Konwencja
     o Prawie Autorskim (Universal Copyright Convention, UCC) pomimo że podpisana została w 1952 roku.
     Dwadzieścia lat później przystąpiła do niej Polska (24 lipca 1971 roku). Znak copyright ©, czyli zastrzeżenia praw autorskich, możemy zobaczyć na różnego rodzaju wydawnictwach: książkach, filmach, płytach itd.

     Podsumowując, w zakresie prawa autorskiego obowiązują normy międzynarodowe:

     1. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (1886) – ostatnie poprawki wprowadzono 28 września 1979
     2. Konwencja genewska o prawach autorskich (1952) – Universal Copyright Convention, UCC opracowana przez UNESCO
     3. Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim (1996)
     4. W Polsce obowiązuje ponadto Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami)
  •  

  •  

   II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU

    

   "PIERNIKI i PIERNICZKI"

   Cel konkursu:

    Rozwijanie zainteresowań kulinarno-cukierniczych. Pielęgnowanie polskiej tradycji bożonarodzeniowej.

   Wyniki konkursu:

   I miejsce

   w kategorii przestrzennej

   II edycji Szkolnego Konkursu „Pierniki i pierniczki” w roku szkolnym 2023/2024

   dla

   Julii Dypy z klasy 1kp

    

   II miejsca

   w kategorii przestrzennej

   II edycji Szkolnego Konkursu „Pierniki i pierniczki” w roku szkolnym 2023/2024

   dla

   Karoliny Faryny z klasy 1kp

    

   I miejsca

   w kategorii płaskorzeźba

   II edycji Szkolnego Konkursu „Pierniki i pierniczki” w roku szkolnym 2023/2024

   dla

   Jana Yarovenko z klasy 3kp

    

   II miejsca

   w kategorii płaskorzeźba

   II edycji Szkolnego Konkursu „Pierniki i pierniczki” w roku szkolnym 2023/2024

   dla

   Maksymiliana Lachtary z klasy 3kp

    

   I miejsca

   w kategorii NAGRODA PUBLICZNOŚCI

   II edycji Szkolnego Konkursu „Pierniki i pierniczki” w roku szkolnym 2023/2024

   dla

   dla Karoliny Faryny z klasy 1kp

    

   Organizatorzy:

   Małgorzata Wrześniewska

   Marzena Morawska

   Beata Świąder

   Katarzyna Krzyśko-Płachta

    

    

  •  

    

   Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach


   Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

   W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka ZSR-T w Zwoleniu otrzymała środki finansowe na zakup książek oraz modernizację stanowiska pracy nauczyciela bibliotekarza (wymiana komputera z oprogramowaniem Office oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego) w sumie 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 447 książek, w tym o lektury zgodnych z podstawą programową, nowy komputer i urządzenie wielofunkcyjne. Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W czerwcu 2023 roku na podstawie przedstawionego przez uczniów zapotrzebowania, w formie dobrowolnych ankiet dotyczących tytułów książek, które chcieliby znaleźć w naszym księgozbiorze powstałą wstępna lista książek. We wrześniu zostali z nią zapoznani rodzice w trakcie wywiadówki na prowadzonym przez bibliotekę kiermaszu. Rodzice mogli zapoznać się przy tej okazji z listą książek oraz dopisać kolejne tytuły. Lista została zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.  Cenną wskazówką były również wypowiedzi czytelników w trakcie rozmów indywidualnych na temat ich potrzeb i zainteresowań podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej, W ramach prowadzonej od lat współpracy z Biblioteką Pedagogiczną wymieniłam informacje na temat planowanych zakupów, zdobyłam informację na temat gromadzonych zbiorów, aby ich nie dublować. Nasza szkoła do lat prowadzi współpracę w ramach wypożyczeń oraz promocji czytelnictwa. Od kilku lat nasza szkoła, wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną filia Zwoleń, organizuje organizuje warsztaty i zajęcia dla uczniów naszej szkoły rozwijające umiejętności wyszukiwania informacji oraz rozwijające zainteresowania czytelnicze (ostatnie zajęcia  odbywały się w październiku 2023 r.). Ponadto od lat kontynuowany jest udział w spotkaniach sieci współpracy i warsztatach organizowanych przez bibliotekę pedagogiczną filia Zwoleń. Są to doskonałe okazje do wymieniany doświadczeń i pomysłów, prezentacji nowatorskich formy pracy z czytelnikiem. Współpraca z Miejsko-Gminna Biblioteką Publiczną w Zwoleniu to miedzy innymi udział uczniów w spotkaniach autorskich oraz innych imprezach organizowanych przez bibliotekę np. Konkurs wiedzy o naszym regionalnym wieszczu Janie Kochanowskim (czerwiec 2023 r.), uczniowie z naszej szkoły brali udział
   w spotkaniach autorskich i   współorganizowali jedno ze spotkań, wzięli udział w Narodowym Czytaniu "Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej w ogrodzie biblioteki.

   Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

   1. Współorganizacja z BP filia w Zwoleniu spotkania autorskiego z poetą Waldemarem Balcerowskim w budynku MGBP w Zwoleniu - maj 2023 r. Uczniowie ZSR-T
    w Zwoleniu i nauczyciel bibliotekarz czytali poezję gościa, przygotowywali scenografię.
   2. Udział uczniów pod opieką nauczyciela bibliotekarza w spotkaniach autorskich: we wrześniu 2023 r. w filii Biblioteki Publicznej w Jasieńcu Soleckim z polonistką, pisarką Sylwia Kubik, w październiku 2023 r. ze znaną pisarką Edytą Świętek w MGBP
    w Zwoleniu.
   3. Udział w akcji „Jak nie czytam jak czytam” – czerwiec 2023 r.
   4. Udział i oraz zdobycie nagród w Konkursie wiedzy o Janie Kochanowskim organizowanym przez MGBP w Zwoleniu – czerwiec 2023 r.
   5. „Czytelnik roku 2022/2023” – to coroczny Konkurs Czytelniczy polegający na zdrowej rywalizacji w czytaniu książek, laureaci zostali nagrodzeni na uroczystym zakończeniu roku szkolnego czerwiec 2023 r.
   6. „Wakacje z książką…” cykliczne przygotowywanie oferty dla uczniów przed wakacjami– czerwiec 2023 r.
   7. Udział uczniów i nauczycieli wspólnie w Narodowym Czytaniu 2023, 9 września
    w MGBP w Zwoleniu  utworu „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej,. ZSR-T kolejny rok
    z rzędu była najliczniej reprezentowaną grupą w naszym środowisku lokalnym.
   8. Rok Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego  – projekt edukacyjny we współpracy z wychowawcami klas (na lekcjach wychowawczych) w klasach 3 i 4 technikum „Trzeba ratować życie i pamięć”, wrzesień – listopad 2023 r.
   9. Spotkanie w ramach „Różowego października” – prezentacja uczniom przy okazji spotkania o raku piersi, zakupionych w ramach NPRCZ poradników o zdrowiu fizycznym i psychicznym. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego wystosowano do rodziców list otwarty promujący zalety czytania i czytelnictwo w bibliotece szkolnej.
   10. Zajęcia na lekcjach bibliotecznych dla każdego oddziału klasowego rozwijające piękne czytanie. „Wspólne piękne czytanie” - czytanie wybranych książek, projekt edukacyjny poprawiający jakość czytania i rozumienie tekstu - cały rok.
   11. Wystawa zakupionych książek w czytelni biblioteki – październik grudzień 2023 r.
   12. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, cytaty dla każdego czytelnika
    w bibliotece – listopad 2023.
   13.  „Ferie Świąteczne z książką”- grudzień 2023.
   14. Przez cały rok szkolny  prowadzone są lekcje biblioteczne, na których promowana jest  zakupiona w ramach NPRCZ literatura i uczniowie są zachęcani do korzystania
    z biblioteki szkolnej.
   15. Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów - uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na wakacje i ferie.
   16. W drugim semestrze przewidziana jest realizacja takich akcji, jak: „Walentynki
    w bibliotece”, „ Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” oraz wiele innych.

   Program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa został zrealizowany zgodnie z założeniami. Cele zostały osiągnięte. Realizacja programu przyczyniła się do wzbogacenia księgozbioru biblioteki szkolnej, oraz warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza. Wpłynęła również na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów. Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Szkoła aktywnie włączyła się w realizację NPRCZ i jest otwarta na udział w podobnych zadaniachw przyszłości. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację
   i będzie trwała!  „Książka to przyszłość”.

                                                                                                               Katarzyna Krzyśko-Płachta

    

    

    

    

    

    • WYNIKI KONKURSU fotograficznego

    •  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Konkurs miał na celu:

     • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
     • kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji o dziele literackim,
     • poznanie upodobań literackich naszych uczniów,
     • rozwijanie współpracy między nauczycielami języka polskiego a biblioteką szkolną,
     • promocję książek znajdujących się w zbiorach biblioteki.

     Konkurs przeznaczony był dla uczniów ZSR-T w Zwoleniu. Przystąpienie do konkursu było równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

     Zgodnie z postanowieniami regulaminu prace konkursowe zostały ocenione, a laureaci odebrali nagrody na uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
     Ze względu na wyrównany poziom liczba laureatów jest większa niż zazwyczaj.

     Oto oni:

     I miejsce

     Karolina Zagożdżon klasa 5 dp

     II miejsce

     Dawid Sosiński klasa 4 fp

     III miejsce:

     Natalia Krawczyk klasa 5 dp oraz Arkadiusz Świadek klasa 5 dp

     Nagrody dla laureatów zakupione zostały w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

      

      

     Brawo, Gratulacje!

    • Nagłówek

    • Nagrody w konkursie dla laureatów zostaną zakupione w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

      

    • Nagłówek

    • Podsumowanie 
     kiermaszu podręczników - 2023 r.

                 Informujemy, że tegoroczny kiermasz podręczników zakończył się 16.10.2023 r. Rozliczenie kiermaszu podręczników odbywało  się w godzinach funkcjonowania biblioteki szkolnej.

     Przykro,  że nie wszyscy chętni uczniowie mogli dokonać zakupów. Pamiętajcie, że na kiermaszu dysponujemy takimi książkami jakie zostają nam dostarczone przez uczniów, absolwentów lub rodziców.  Pomimo tego udało się zadowolić wiele zainteresowanych zakupami osób.

     W tym roku na kiermasz książki przyniosło 132 osoby (w zeszłym roku było to 72 osoby). Znacząca większość wystawionych do sprzedania książek yn93ztzostała sprzedana. Kwota jaką musieliśmy rozliczyć ostatecznie po zakończeniu sprzedaży to 15 873 zł (w zeszłym roku było to 9408 zł).

     Bardzo dziękuję za współpracę i pomoc w przeprowadzeniu kiermaszu samorządowi szkolnemu z klasy 4ep w następujących osobach:

     • uczennicom: Nicoli Jaworskiej, Oli Stawarz, Zuzi Nowak,
     • uczniom Łukaszowi Fijołowi, Mateuszowi Paduchowi.

     Podjęli się poważnego wyzwania jakim jest obsługiwanie  podczas kiermaszu i  zrobiły to naprawdę WZOROWO. Tym bardziej jeszcze raz kieruję słowa podziękowania pod ich adresem, jak również pod adresem opiekuna samorządu Anny Grabary, która w każdej chwili służyła radą i pomocą ze swojej strony.

     Pozdrawiam, Katarzyna Krzyśko-Płachta/Biblioteka szkolna

      

    • Nagłówek

    • Wycieczka do Krakowa i Zakopanego

     W dniu 27 września 2023 roku, uczniowie klasy 3ag oraz chętni z innych klas wybrali się na 3-dniową wycieczkę do Krakowa i Zakopanego. Kraków to miasto, które zachwyca o każdej porze roku – zawsze ma coś ciekawego swoim Gościom do zaoferowania. Nasza grupa zwiedzanie rozpoczęła od Drogi Królewskiej na wawelskie wzgórze, a następnie wspaniałej Katedry Wawelskiej. Uczniowie dużo skorzystali na zwiedzaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynku Głównego i Kościoła Mariackiego. Była to inspirująca lekcja historii. Pełen profesjonalizm i duża wiedza naszej Pani przewodnik w połączeniu z miłym uśmiechem oraz łatwością przekazywania informacji spowodowały, że spacer po Krakowie był ciekawy
     i niezapomniany.

     Następnie udaliśmy się do Białego Dunajca, do pensjonatu „U Furtoka”. Jego położenie stanowi doskonałą bazę noclegową oraz miejsce wypoczynku. Stąd bardzo łatwo udać  się na tatrzańskie szlaki w obrębie Zakopanego. Po bogatym domowym śniadaniu wyruszyliśmy pod bacznym okiem Pani przewodnik do Doliny Kościeliskiej. Kościelisko jest piękną i malowniczą wioską podhalańską, przyległą do Zakopanego, to idealny punkt wypadowy w Tatry Zachodnie. Dolina Kościeliska uważana jest za perełkę regionu Podhala. Kościelisko to cisza, spokój, czyste powietrze a zarazem przepiękne widoki. Po tak pięknie i aktywnie spędzonym czasie obowiązkowym punktem dnia był spacer po Krupówkach w Zakopanem. Spokojna chwila na zakup pamiątek i poczucie góralskiej atmosfery. Ostatnią rozrywką dnia, po gorącym domowym posiłku była wizyta w Kompleksie Term Gorący Potok w Szaflarach. Kompleks tworzą baseny zewnętrzne, napełnione wodą termalną o temperaturze 34-40°C. Wizyta tam dostarczyła nam wszystkim wielu wrażeń i będzie źródłem wspaniałych i radosnych wspomnień.

     Ostatni dzień wyjazdu ponownie spędziliśmy w Krakowie. Po śniadaniu grupa udała się na  Kopiec Kościuszki. To jeden z pięciu kopców znajdujących się na terenie Krakowa. Został wzniesiony dla uczczenia Tadeusza Kościuszki – wielkiego patrioty i przywódcy insurekcji
     w 1794 roku.
     Kolejna atrakcja to Muzeum Lotnictwa Polskiego, które jest  zlokalizowane na terenach dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Zgromadzone tu eksponaty są związane
     z historią rozwoju 
     lotnictwa
     , obecnie na ekspozycji wystawionych jest ponad 200 statków powietrznych.

     To wspaniałe miejsce dla osób zainteresowanych lotnictwem, ale również dla zwykłych amatorów mających okazję praktycznie dotknąć żywej historii, poćwiczyć na symulatorach
     i sprawdzić swój refleks i spostrzegawczość.

     Pełni wrażeń, wspomnień z bogatą dokumentacją fotograficzną naszej wyprawy wróciliśmy w godzinach wieczornych do Zwolenia.

     Zapraszamy do obejrzenia świetnej foto-kroniki z naszego wyjazdu.

     Opiekunowie: Anna Grabara,  Katarzyna Krzyśko-Płachta,Katarzyna Borowska, Agata Wieczorek

     tekst: Katarzyna Krzyśko-Płachta

    • NARODOWE CZYTANIE, 9 WRZEŚNIA 2023 r.

    •  „Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów
     i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu.”

     Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
     Andrzej Duda

     Finał akcji odbył się w sobotę 9 września 2023 r. W trakcie czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, naszą szkołę reprezentowała następująca grupa uczniów:

     • Aleksandra Balcerowska klasa 3ep technik ekonomista,
     • Paulina Marszałek kl. 3ep technik ekonomista,
     • Patrycja Gogacz kl. 3ep technik ekonomista,
     • Karol Grzywacz kl. 2fp technik informatyk,
     • Szymon Machnik kl. 2fp technik informatyk,
     • oraz Chołuj Mateusz z kl. 1fp towarzyszył starszym koleżankom
      i kolegom.

     Czytający nauczyciele to:

     • Marta Dziekan,
     • Małgorzata Wrześniewska,
     • Katarzyna Krzyśko-Płachta.

     "Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. "Nad Niemnem" cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. "Nad Niemnem" to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

      

    • REGULAMIN KIERMASZU UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

     w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
     w roku szkolnym 2023/2024.

     1. Organizatorem SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH jest Biblioteka Szkolna ZSRT w Zwoleniu.

     2. Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników przez uczniów i absolwentów naszej szkoły.

     3. Używany podręcznik może sprzedać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły, absolwent lub jego  rodzice (opiekunowie).

     4. Do sprzedaży przyjmowane są wyłącznie podręczniki obowiązujące w naszej szkole w danym roku szkolnym.

     5. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży przyjmowane będą
     od 6 do 15 września 2023 r. przez nauczyciela bibliotekarza i osoby współpracujące z samorządu uczniowskiego w bibliotece
     w godzinach pracy biblioteki.

     Sprzedaż podręczników rozpocznie się od środy 20 do 26 września 2023 r.

     6. W każdym podręczniku przeznaczonym do sprzedaży należy wpisać następujące dane ołówkiem: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz cenę książki.

     7. Dodatkowo na osobnej kartce należy wpisać listę podręczników przeznaczonych do sprzedaży wraz z cenami imieniem nazwiskiem
     i klasą.

     8. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan książki. Zbyt wysoka cena może spowodować, że książka nie znajdzie nabywcy.

     9. Odbiór pieniędzy i podręczników, które nie zostały sprzedane odbędzie się od 2 do 4 października 2023 r.

     10. Jeżeli książki nie znajdą nabywcy na kiermaszu, właściciel może przekazać je do biblioteki szkolnej lub trafią na kiermasz w kolejnym roku szkolnym. Z nowym rokiem szkolnym zostaną one przekazane lub wypożyczane uczniom.

     12. Wszelkie informacje na temat kiermaszu udzielane są w bibliotece szkolnej.


    • Nagłówek

    • "Nad Niemnem” to najbardziej znana powieść
     Elizy Orzeszkowej.

     Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

     "Nad Niemnem" cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 roku, ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX wieku.

     "Nad Niemnem" to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

    • Rok szkolny 2023 / 2024

    • Nagłówek


    • Uczniowie ZSR-T w Zwoleniu

     w gronie Laureatów

     XXIV edycji konkursu

     „Wiedzy o Janie Kochanowskim”.

      

     Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych,

     przyznając trzy miejsca i wyróżnienia.

     WYRÓZNIENIONA ZOSTAŁA CAŁA TRÓJKA uczestników z NASZEJ SZKOŁY:

     • Bartosz Karaś klasa 1dp,

      

     • Oliwia Gola klasa 1ep,

      

     • Tatiana Boniecka klasa 1dp.

     Gratulujemy sukcesu!

     Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w sobotę, 24 czerwca 2023 roku

     o godz. 16:30,

     podczas koncertu galowego 44. Imienin Pana Jana 

     MOSiR nad zwoleńskim zalewem,

     ul. Sportowa 5.

                                                                                     Katarzyna Krzyśko-Płachta

  •  

    

    • Dzień otwarty w ZSR-T  Informacja o dofinansowaniu bibliotekiw ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

    • Dzień otwarty to dobra  okazja żeby pochwalić się otrzymaniem przez Bibliotekę Szkolną ZSR-T w Zwoleniu dofinansowania w ramach Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

     Całkowity koszt zadania to 15 tys. zł, przy czym dofinansowanie pokryje aż 80% tej kwoty i wyniesie 12 tys. zł. 3 000 zł to pomoc ze strony organu prowadzącego Strostwa Powiatowego w Zwoleniu.

     Przyznane środki zostaną przeznaczone na nowości wydawnicze niebędące podręcznikami. Zakupione zostaną lektury szkolne oraz publikacje historyczne dotyczące historii Polski XX wieku, a także książki będące nagrodami dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo. Oprócz tego do biblioteki trafi nowy zestaw komputerowy dla bibliotekarza z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne.

    • SPOTKANIE AUTORSKIE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW ZSR-T w ZWOLENIU

    • 9 maja w godzinach popołudniowych, w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu, miało miejsce spotkanie autorskie z pochodzącym z Ziemi Lipskiej poetą Waldemarem Balcerowskim.

     Inicjatorem wydarzenia była Biblioteka Pedagogiczna
     w Radomiu Filia w Zwoleniu.

     Nasza szkoła miała swój wkład w to wydarzenie.

     W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną filia
     w Zwoleniu oraz MGBP w Zwoleniu pod opieką Katarzyny Krzyśko-Płachta, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu z klasy drugiej technikum informatycznego recytowali wybrane wiersze poety.

     Byli to:

     Amelia Łoszak,

     Maciej Cygan,

     Maksymilian Kniotek,

     Artur Sandomierski.

      

     Dziękuję Wam za obecność, zawsze można na Was polegać!

     Katarzyna Krzyśko-Płachta

      

      

  • Lorem ipsum...
   • Nagłówek

  •  

   Święta Wielkanocne to najstarsze


   i najważniejsze święta chrześcijańskie. 

    

   Obchodzone są na pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Punktem kulminacyjnym Świąt Wielkanocnych jest Triduum Paschalne rozpoczynające się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończące w Wielką Niedzielę, czyli Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Łącznie z poprzedzającymi dniami, począwszy od poniedziałku, Triduum Paschalne wchodzi w skład Wielkiego Tygodnia.

   Wielkanoc to święto ruchome. Jego data przypada (w zależności od roku) najwcześniej 22 marca, a najpóźniej 25 kwietnia, przy czym tak skrajne daty wypadają niezwykle rzadko. Kolejny raz Wielkanoc będzie 25 kwietnia w 2038 r., natomiast 22 marca dopiero za ponad dwa wieki, bo w 2285 roku. Uwzględniając lata od 1900 do 2100 najczęściej pojawiającą się datą Wielkanocy jest 19 kwietnia.

   Od daty Wielkanocy zależą daty większości ruchomych świąt chrześcijańskich i katolickich, m.in.:

   • Środa Popielcowa - dokładnie 46 dni przed Wielkanocą, rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który kończy się w momencie rozpoczęcia Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek,
   • Triduum Paschalne - kulminacyjne dni świąt obejmujące Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną,
   • Wniebowstąpienie Pańskie,
   • Zesłanie Ducha Świętego - inaczej Zielone Świątki,
   • Boże Ciało - inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
    • Nagłówek

    • Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
     jest taka moc, co smutek w radość przemienia,
     jest taka siła, co spełnia marzenia…
     To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

     Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
     przyniesie Wszystkim spokój i radość.
     Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
     a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością zdrowiem i szczęściem.
     Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
                                                                  
            życzy Biblioteka Szkolna

      

      

    • Nagłówek

    •  

     Spotkanie
     z literaturą

     w MGBP w Zwoleniu

      

     6 października 2022 r.  chętni uczniowie naszej szkoły
     z nauczycielem bibliotekarzem Katarzyną Krzyśko-Płachta, uczestniczyli
     w popołudniowym spotkaniu autorskim odbywającym się
     w MGBP w Zwoleniu.

     Bohaterką spotkania była Agnieszka Lis, autorka chętnie czytanych  powieści obyczajowych takich, jak: „Karuzela”, „Huśtawki”, „Pocztówki” oraz wiele innych. Pani Agnieszka w ciągu jedenastu lat napisała dwadzieścia jeden powieści, wiele opowiadań oraz dwa zbiory bajek dla dzieci.

     Skierowane do pani Agnieszki pytania głównie dotyczyły warsztatu pisarskiego, współpracy z wydawnictwem, poszukiwaniem inspiracji. Czytelnik mógł się dowiedzieć, kto jest pierwszym recenzentem książek, kto wymyśla tytuły, która powieść jest najbliższa autorce, jakich pisarzy ceni oraz poznać tytuły ulubionych książek. Dużo uwagi autorka poświęciła ostatniej powieści „Córka rabina” historii z wojną w tle, której akcja toczy się w Radomiu.

     Obfitujące w nieoczekiwane zwroty akcji życie pisarki było dodatkową atrakcją spotkania. Jej pozytywna energia, otwarty umysł, empatyczne nastawienie do ludzi wywarło szczególnie duże wrażenie na naszych uczniach obecnych na spotkaniu. Takie spotkania to wspaniała okazja do otwierania „głów” i horyzontów życiowych młodych ludzi.

     Na zakończenie były autografy oraz wspólne fotografie.

      

      

    • Nagłówek

    • Zakończenie kiermaszu podręczników

                 Informujemy, że tegoroczny kiermasz podręczników właśnie zakończył się. Rozliczenie kiermaszu podręczników odbywało  się:  od czwartku 29 września 2022 r. do wtorku 4 października 2022 r., w godzinach funkcjonowania biblioteki szkolnej.

     Przykro,  że nie wszyscy mogli dokonać zakupów - książek było  zdecydowanie mniej niż potrzebujących.  Pamiętajcie, że na kiermaszu dysponujemy tyloma książkami ile zostanie nam przyniesione.  Jeżeli wiele osób nie oddajecie książek na kiermasz to nie jest dziwne, że książek brakuje.

     Pomimo tego udało się sprawić, że wielu uczniów było zadowolonych. W tym roku na kiermasz książki przyniosło 72 osoby (różną liczbę szt. od poszczególnych osób). Większość z nich została sprzedana.

     Bardzo dziękuję za współpracę i pomoc w przeprowadzeniu kiermaszu samorządowi szkolnemu w następujących osobach:

     • uczennicom: Nicoli Jaworskiej 3ep, Oli Stawarz 3ep, Zuzi Nowak 3ep,
     • uczniom Łukaszowi Fijołowi 3ep, Mateuszowi Paduchowi 3ep, Patrykowi Rubie 3gp.

     Podjęli się poważnego wyzwania jakim jest obsługiwanie  podczas kiermaszu i  zrobiły to naprawdę WZOROWO. Kwota jaką musieliśmy rozliczyć ostatecznie po zakończeniu sprzedaży to 9408 zł. Tym bardziej jeszcze raz kieruję słowa podziękowania pod ich adresem, jak również pod adresem opiekuna samorządu Anny Grabary, która w każdej chwili służyła radą i pomocą ze swojej strony.

     Pozdrawiam, Katarzyna Krzyśko-Płachta

    • Nagłówek

    • NARODOWE CZYTANIE, sobota 3 września 2022 r.

      

     Rok 2022 ustanowiono Rokiem Romantyzmu Polskiego, a lekturą tegorocznego Narodowego Czytania „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, wydane po raz pierwszy 200 lat temu. Rokrocznie akcja Narodowego Czytania odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej.

     Za nami kolejna, dziesiąta edycja. W sobotę, 3 września czytelnia MGBP w Zwoleniu wypełniła się po brzegi - lektorzy nie zawiedli. Czytali samorządowcy, dyrektorzy instytucji kultury, bibliotekarze, nauczyciele, oraz przyjaciele biblioteki. 

      Najliczniejszą grupą czytających byliśmy MY – 10 osób, uczniowie
     i nauczycielki Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.
     Oto lista osób reprezentujących naszą szkołę:

     1. Marta Dziekan,
     2. Małgorzata Wrześniewska,
     3. Julitta Wrześniewska,
     4. Katarzyna Krzyśko-Płachta,
     5. Amelia Łoszak klasa 2fp,
     6. Aleksandra Balcerowska 2ep,
     7. Filip Kupis 3fp,
     8. Sebastian Guzek 3fp,
     9. Łukasz Fijoł 3ep,
     10. Patryk Ruba 3ep.

     Wszyscy lektorzy z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role bohaterów Ballady „Świteź”, którą czytała nasza szkoła. Dokładali starań aby jak najlepiej oddać charakter postaci, podkreślając ludowość utworu, prymat uczucia nad rozumem oraz współistnienie dwóch światów: realnego i fantastycznego.

     Dziękuję serdecznie tak chętnie angażującym się w tym roku lektorom,
     do  aktywnego udziału we wspaniałym spotkaniu z literaturą.

                                                                   Pozdrawiam, Katarzyna Krzyśko-Płachta

      

    • Nagłówek

  •  

    

    

   REGULAMIN KIERMASZU UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

   w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
   w roku szkolnym 2022/2023.

    

   1. Organizatorem SZKOLNEGO KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH jest Biblioteka Szkolna ZSRT w Zwoleniu.

   2. Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników przez uczniów
   i absolwentów naszej szkoły.

   3. Używany podręcznik może sprzedać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły, absolwent lub jego  rodzice (opiekunowie).

   4. Do sprzedaży przyjmowane są wyłącznie podręczniki obowiązujące w naszej szkole w danym roku szkolnym.

   5. Podręczniki przeznaczone do sprzedaży przyjmowane będą od 6 do 13 września 2022 r. przez nauczyciela bibliotekarza i osoby współpracujące
   z samorządu uczniowskiego w Sali 105 parter (obok Sali konferencyjnej) w godzinach pracy biblioteki.

   Sprzedaż podręczników rozpocznie się od czwartku 15 września do czwartku 22 września 2022 r.

   6. W każdym podręczniku przeznaczonym do sprzedaży należy wpisać ołówkiem następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza oraz cenę książki.

   7. Dodatkowo na osobnej kartce należy wpisać listę podręczników przeznaczonych do sprzedaży wraz z cenami imieniem nazwiskiem i klasą.

   8. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan książki. Zbyt wysoka cena może spowodować, że książka nie znajdzie nabywcy.

   9. Odbiór pieniędzy i podręczników, które nie zostały sprzedane odbędzie się od 28 do 30 września 2022 r.

   10. Jeżeli książki nie znajdą nabywcy na kiermaszu, właściciel może przekazać je do biblioteki szkolnej lub trafią na kiermasz w
   kolejnym roku szkolnym. Z nowym rokiem szkolnym zostaną one przekazane lub wypożyczane uczniom.

   12. Wszelkie informacje na temat kiermaszu udzielane są w bibliotece szkolnej.

    

                                                                                                                     Katarzyna Krzyśko-Płachta

    • ROK SZKOLNY 2022/2023

    •  

      

     GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

      

     od 1 września I semestr:

      

      

     Poniedziałek                           8.00 – 14.00

     Wtorek                                    8.00 – 14.00

     Środa                                       8.00 – 14.00

     Czwartek                                 9.00 – 15.00

     Piątek                                      8.00 – 14.00

    • Po raz kolejny sukces naszych uczniów w konkursie "Wiedzy o Janie Kochanowskim".

    • UWAGA KONKURS

    • 14-15 maja 2022
     • Noc Muzeów 2022

      Noc Muzeów 2022

      Impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii
      i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych.

      Organizatorzy przygotowują także specjalne atrakcje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp. Zwiedzanie umożliwiane jest za symboliczną kwotę płaconą przy pierwszym wejściu lub za darmo.

      Programy dla każdego z miast, które jest blisko lub które Was interesuje, znajdziecie pod tagiem #nocmuzeow2022.

       

    • Styczeń 1997 r.
     • Pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der Museen) miała miejsce w styczniu 1997 w Berlinie. Z powodu jej dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach, m.in. pod nazwą Nuit Blanche w Paryżu i museums-n8 w Amsterdamie.

      Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy.

    • Maj 2003
     • W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 w poznańskim Muzeum Narodowym. Od tego czasu Noc Muzeów jest corocznie organizowana przez kilkadziesiąt polskich miast, a atrakcyjny program dostępny w Internecie.

       

    • Nagłówek

    • ŚWIĘTUJMY WSZYSCY ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI :) WARTO CZYTAĆ!

    • Nagłówek

    •  

  • Inwazja Rosji na Ukrainę

    Inwazja na Ukrainę rozpoczęta 24 lutego 2022 roku, przez Federację Rosyjską, stanowiąca eskalację trwającej od 2014 roku wojny. Została poprzedzona rosyjskim żądaniem wykluczenia możliwości dalszego poszerzania NATO
   i redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku.

   Rosja zaczęła gromadzić swoje wojska wzdłuż granicy z Ukrainą na przełomie października
   i listopada 2021. W lutym 2022 przeprowadzone zostały ćwiczenia wojskowe w Białorusi wspólne z siłami zbrojnymi tego kraju, po których wojska rosyjskie nie wróciły już do kraju.

   17 lutego w rejonie frontu z separatystycznymi republikami, Ługańską i Doniecką, zaczęły nasilać się ostrzały,
   o które Rosja oskarżała Ukraińców. Następnie Rosja wysunęła oskarżenia: pod adresem Ukraińców –
   o „ludobójstwo”, a pod adresem Zachodu – o „zachęcanie Kijowa do agresji militarnej”. 21 lutego Rosja
   uznała niepodległość „republik”, które 23 lutego zwróciły się o pomoc w odparciu „agresji”.

   24 lutego wojska zgromadzone wzdłuż granic Ukrainy ruszyły do natarcia. Pierwsze dni konfliktu nie przyniosły Rosjanom spektakularnych sukcesów, za to w ogromnym stopniu zjednoczyły Ukraińców w oporze przeciw najeźdźcom, a opinię publiczną większości państw świata, rządy i organizacje międzynarodowe w proteście przeciw inwazji. Wdrożone zostały wobec Rosji znaczące sankcje gospodarcze, a do Ukrainy popłynęła pomoc, w tym takżew sprzęcie wojskowym.

   Niestety wojna nadal trwa...

    

    • Nagłówek

    • III Internetowa akcja

     "Przeczytam 52 książki w roku"

      

     Od początku roku już prawie 18 tys. internautów zadeklarowało na portalu społecznościowym Facebook, że weźmie udział w akcji „Przeczytam 52 książki
     w roku”. Organizowana od dwóch lat kampania ma promować czytelnictwo.

     „Liczymy na to, że uda się nam zmotywować do regularnego czytania tych, którzy większość czasu spędzają na surfowaniu witryn internetowych. Celowo, z myślą
     o nich, miejscem naszej akcji jest Facebook – najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie”
     – powiedział PAP inicjator, koordynator akcji, bloger Marcin Gnat.

     Ci, którzy deklarują udział w akcji, przeczytają średnio jeden tytuł w tygodniu – rok ma przeciętnie 52 tygodnie. „Gatunek, format książki i ilość stron nie liczą się. Ważne, by regularnie czytać” – wyjaśnił pomysłodawca.

     PRZYŁĄCZ SIĘ I TY - !!!!!

     DASZ RADĘ…….

     TO NIE MUSII BYĆ 52 MOŻE BYĆ 25 KSIĄŻEK

     Podejmiesz wyzwanie??? UWAGA Czytanie uzależnia :)

     Biblioteka szkolna ZSR-T w Zwoleniu poleca 52 Book Challenge

     52 Book Challenge PL na Facebooku:
     Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/618472959442135
     Fanpejdż: https://www.facebook.com/52bookchallenge 

    • Nagłówek

    • ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT
     BOŻEGO NARODZENIA

     życzy Biblioteka Szkolna

  • MULTIMEDIALNY KONKURS BIBLIOTEKI – WYNIKI

    

   Konkurs na recenzję książki lub filmu miał na celu:

   • pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
   • kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim, lub sztuce filmowej,
   • poznanie upodobań literackich naszych uczniów,
   • promocja książek znajdujących się w zbiorach biblioteki.

    

   Konkurs przeznaczony był dla uczniów ZSR-T w Zwoleniu. Przystąpienie do konkursu było równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.

   Zgodnie z postanowieniami regulaminu prace konkursowe zostały ocenione do dnia 3 grudnia. Przesłano 21 filmików konkursowych, z których zostały wybrane te najciekawsze. Ze względu na wyrównany poziom liczba laureatów jest większa niż zazwyczaj.

   Oto oni:

   I miejsce

   Szewczyk Dominika 3ap, Wioleta Mazur 2gp

   II miejsce

   Natalia Krawczyk 3dp, Julia Gregorczyk 3gp

   III miejsce:

   Wiktoria Sikorska 3dp, Kinga Gregorczyk 3ap, Skrzypek Stanisław 3gp

   Wyróżnienia:

   Patryk Ruba 2gp, Natalia Pawelec 3w.

    

   Wszystkim uczestnikom BARDZO dziękuję za udział.

   Katarzyna Krzyśko-Płachta 

    

    

    

    

    • Nagłówek

    • Andrzejki

     Tradycja andrzejkowych wieczorów sięga zamierzchłych czasów.
     Pierwsze pisemne wzmianki o tym święcie w Polsce pochodzą z XVI wieku. Warto dodać, że obrzędy z nimi związane daleko wykraczają poza znane nam lanie wosku i tańce.

     Wokół domów palono wielkie ogniska, które miały odpędzać złe duchy. Wszystkie polskie dziewczęta na wydaniu wiedziały, że w imieniny św. Andrzeja mają szansę dowiedzieć się, jak ułoży im się życie uczuciowe. O ile dziś to walentynki uważamy na święto zakochanych,
     o tyle kilka dekad temu to św. Andrzej patronował pragnącym miłości pannom, zaś patronką chętnych na ożenek kawalerów była św. Katarzyna (4 listopada). Z biegiem czasu andrzejki wchłonęły obchody katarzynek,
     a chłopcy zaczęli świętować razem z dziewczętami.

     Lanie wosku, rzut trzewikiem, cztery filiżanki, najdłuższa obierzyna, serce z imionami, rzucanie monetą - to tylko kilka
     z polskich tradycji wróżenia dzięki, którym można przybliżyć słowiańskie tradycje naszym dzieciom. 

     • 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim, a 12 listopada powierzyła misję utworzenia rządu narodowego. Piłsudski postanowił w związku z tym sprowadzić do Warszawy lubelski rząd Daszyńskiego, choć stwierdził, iż nie ma stronnictwa, czy partii, która by mogła powiedzieć, że własnymi siłami da radę wszystkim trudnościom. Z tego powodu uznał za konieczne włączenie w skład rządu przedstawicieli także innych stronnictw. Nie było to jednak łatwe, ponieważ Piłsudski kojarzony był przede wszystkim jako działacz lewicowy.

     • Gabinet ten rozpoczął urzędowanie 18 listopada, a Piłsudski zajął w nim stanowisko ministra spraw wojskowych. Po przyjęciu, na podstawie własnego dekretu, 22 listopada, obowiązków Tymczasowego Naczelnika Państwa, Józef Piłsudski złożył dymisję ze stanowiska ministra. Dekret głosił, że Piłsudski jako tymczasowy Naczelnik Państwa obejmie najwyższą władzę Republiki Polskiej i będzie ją sprawował aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego

     • 11 listopada to data ważna dla wszystkich Polaków. Tego dnia Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. W tym wolnym od pracy dniu wywieszamy flagi państwowe, przypinamy biało-czerwone kotyliony, wychodzimy na ulice, aby oglądać defilady historyczne,
      w których biorą udział rekonstruktorzy w mundurach z czasów różnych powstań i wojen. Tego dnia organizowane są parady, marsze, koncerty patriotyczne, a także imprezy sportowe jak Bieg Niepodległości. Warszawiacy zbierają się pod Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie co roku organizowane są oficjalne uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie.

       

    • Rusza Konkurs.....

    • Lubisz czytać książki lub oglądać filmy i seriale na ich podstawie?

     Chcesz przeżyć niezwykłą filmową przygodę?
     Pokazać się innym z takiej, odlotowej strony?

     Jesteś pasjonatem książek i kina? - To konkurs dla Ciebie!

     Pokaż, co znaczy „w porząsiu, odjazdowa, w dechę” książka lub film
     na jej podstawie - według Ciebie!

     Stwórz wideo-recenzję lub nagraj podcast!

     Na Wasze pracę czekamy od 20 października do 23 listopada  (włącznie).

     Szczegółowy regulamin

    • Nagłówek

    • BIBLIOTEKA SZKOLNA ZSR-T w Zwoleniu

     zaprasza

     Zostań Ambasadorem akcji Czytaj PL 2021!

     (Opublikowano 5 października 2021 w dziale Akcja Czytaj PL)

     Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej i chcesz czynnie włączyć się w promowanie czytania wśród swoich znajomych?

     Do 17 października zgłoś się po darmową koszulkę z kodem

     dającym dostęp do 12 książkowych bestsellerów!

     Czytaj PL to akcja umożliwiająca uzyskanie na miesiąc darmowego dostępu do najciekawszych bestsellerów w wersji ebooka i audiobooka.

     Kiedy piszemy, że dostęp jest darmowy, dokładnie to mamy na myśli − nie pytamy nikogo o numer karty kredytowej ani nie uruchomiamy płatnej subskrypcji po miesiącu – jedyne co trzeba zrobić, to zainstalować aplikację Woblink i za jej pomocą zeskanować specjalny kod QR, który odblokuje dostęp do 12 bestsellerów na cały listopad.

     Wypełnij formularz na stronie ambasador.czytajpl.pl.

     Koszulki rozdajemy według kolejności zgłoszeń.

     PAMIĘTAJCIE, ŻE ICH ILOŚĆ JEST OGRANICZONA!
     KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY!

     Zostań Ambasadorem Czytaj PL 2021
     i zawalcz o cenne nagrody!

      

      

      

      

      


    • Niestatystyczne ciekawostki o pisarzach...

    • Czy wiecie, że Agatha Christie pewnego razu zaginęła bez wieśći?

     Bez śladu – jedenaście dni wyjętych z życiorysu. Do dzisiaj nikt nie wie, co się z nią wtedy działo. Wieczorem, 3 grudnia 1926 roku Christie pocałowała na dobranoc swoją córeczkę, wzięła samochód i odjechała w siną dal. Była już wtedy bardzo popularną pisarką, więc poszukiwania zakrojono na szeroką skalę (około tysiąc policjantów i 15 tysięcy ochotników).

     Bardzo szybko znaleziono samochód – rozbity i porzucony niedaleko posiadłości Christie’ch w Berkshire. Opinia publiczna burzliwie debatowała nad przyczynami zniknięcia autorki. Czy było to uprowadzenie? Czy też celowe zagranie, mające zwiększyć szum wokół pisarki? A może nawet morderstwo? W tym ostatnim przypadku głównym podejrzanym był mąż, który (co nie było dla nikogo tajemnicą) od dłuższego czasu utrzymywał romans z Nancy Neele.

     Równie niespodziewanie jak zniknęła, tak samo nieoczekiwanie się odnalazła. Po 11 dniach zauważył ją jeden z muzyków w hotelu Swan Hydropathic w Harrogate. Okazało się, że Christie zameldowała się jako Theresa Neele i twierdziła, że przybyła właśnie z południowej Afryki.

     Autorka twierdziła, że straciła pamięć i nie pamięta nic z tych dni, jednak wiele osób podejrzewa, że cała akcja miała być wycelowana w wiarołomnego męża (z którym notabene rozwiodła się w 1928 roku). Jak było naprawdę? Tego prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Warto wspomnieć na koniec, że w poszukiwaniach brał udział nawet sam Arthur Conan Doyle – przekazał rękawiczki pisarki jednemu z londyńskich mediów, które miało spytać duchów o miejsce pobytu Christie.

  • CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA KSIĄŻEK I BIBLIOTEK

    • Biblioteki w Polsce
    • Biblioteka Załuskich była pierwszą polską biblioteką publiczną, która pełniła funkcje biblioteki narodowej. Jej założycielami byli dwaj bracia biskupi Andrzej Stanisław i Józef Andrzej Załuscy. Wówczas, w drugiej połowie XVIII wieku, była to jedna z największych bibliotek świata.
    • Katalog biblioteczny
    • Najstarszy katalog biblioteczny wykuto na ścianie świętej biblioteki w Edfu (Egipt), zwanej przed naszą erą „lecznicą duszy”. Istniała ona prawdopodobnie za czasów Ramzesa II (1348-1281 r. p.n.e.), a stworzony na jej murach katalog zawierał opisy 37 tytułów.
    • Najmniejsza książka świata
    • Jedną z najmniejszych książek na świecie jest japońska mini książka zatytułowana Shiki no Kusabana (kwiaty pór roku). Zawiera nazwy i czarno-białe ilustracje japońskich kwiatów. Strony mają długość 0,75 milimetra, a litery – szerokość 0,01 milimetra. Kupując ją, w komplecie otrzymuje się szkło powiększające.
    • Warto Czytać
    • Regularne czytanie to jeden ze sposobów na zapobieganie chorobie Alzheimera.
     Dowodzą tego badania amerykańskich naukowców z
     Narodowej Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych.
     Oczywiście, ten powód podałam, jako ciekawostkę.
     Warto czytać z wielu powodów, o tym następnym razem.
     Jeśli chcecie błysnąć w towarzystwie, popisać się przed znajomymi
     wiedzą albo utrzeć nosa mądralińskim – CZYTAJCIE…
    • Nagłówek

    • Narodowe Czytanie 2021

      

     Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane przez Prezydenta RP w 2012. Wybierano już takie dzieła literatury polskiej jak: "Pan Tadeusz” Mickiewicza, "Trylogię" Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Wesele" Wyspiańskiego czy ”Przedwiośnie” Żeromskiego. Rokrocznie akcja nadal odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej.

     Za nami kolejna,dziewiąta w Zwoleniu edycja Narodowego Czytania 2021 r. W tym roku cała Polska czytała dramat „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

     W ogrodach MGBP w Zwoleniu, w promieniach wrześniowego słońca czytali samorządowcy w tym włodarze miasta i powiatu, dyrektorzy instytucji kultury, bibliotekarze, nauczyciele, oraz przyjaciele biblioteki. 

     Jak co roku w Narodowym Czytaniu w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej brała udział liczna grupa reprezentantów Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Tym razem byli to nasi nauczyciele, oto lista czytających:

     1. Marta Dziekan,
     2. Ewa Hołuj – Motyczka,
     3. Marta Dziara – Płachta,
     4. Klaudia Bąk,
     5. Katarzyna Krzyśko-Płachta,
     6. Mateusz Pindakiewicz.

     Wszyscy lektorzy z wielkim zaangażowaniem wcielili się w role bohaterów dramatu. Dokładali starań aby jak najlepiej oddać charakter postaci, podkreślając „kołtunerską” moralność w jej rozumieniu:czyli pranie brudów
     w swoim domu i stwarzanie pozorów na zewnątrz.

     Dziękuję serdecznie tak chętnie angażującym się w tym roku uczestnikom.  Już zgłaszam naszą szkołę do aktywnego udziału w tym wspaniałym spotkaniu z literaturą za rok.

                                                                                                                             Katarzyna Krzyśko-Płachta

      

      

      

      

    • 01.09.2021
     • DEKALOG CZYTELNIKA

      DEKALOG CZYTELNIKA

      1. Prawo do nieczytania,
      2. Prawo do przeskakiwania stron, 
      3. Prawo do nieskończenia książki,
      4. Prawo do czytania jeszcze raz,
      5. Prawo do czytania byle czego,
      6. Prawo do czytania raz tego, raz owego…
      7. Prawo do czytania byle gdzie,
      8. Prawo do czytania na wyrywki,
      9. Prawo do na głos,
      10. Prawo do milczenia.

    • 04.09.2021
     • NARODOWE CZYTANIE 2021

      NARODOWE CZYTANIE 2021

      NASZA SZKOŁA PO RAZ KOLEJNY BEDZIE BRAŁA UDZIAŁ

      W TEJ OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI.

      W TYM ROKU CZYTAJĄ NASI NAUCZYCIELE :))

      RELACJA W PRZYSZŁYM TYGODNIU.

    • 08.09.2021
     • GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

      Roku szkolny 2021/2022

      od 1 września, I semestr:

       

       

      Poniedziałek                           8.00 – 14.00

      Wtorek                                    8.00 – 14.00   

      Środa                                       8.00 – 14.00   

      Czwartek                                 9.00 – 15.00

      Piątek                                      8.00 – 14.00   

       

    • 01.09.2021
     • WITAJ SZKOŁO

      WITAJ SZKOŁO

      „Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro.

      Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.”

      Mahatma Gandhi

    • Nagłówek

    • Konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim
     w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
     im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

      

     We wtorek 15 czerwca 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwoleniu odbył się odbyła się XXII edycja międzyszkolnego konkursu ,,Wiedzy o Janie Kochanowskim”. Jak zawsze jego celem było przybliżenie twórczości poety naszego regionu i poszerzenie wiedzy na temat jego życia. Ten wybitny Polak, patriota, Ojciec Poezji Polskiej, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców Renesansu w Europie jest dumą naszych okolic. Pamięć o jego dokonaniach i twórczości pieczołowicie jest pielęgnowana wśród młodzieży w naszej szkole. Do rywalizacji przystąpili następujący chętni uczniowie ZSR-T reprezentujący klasy:

     • technikum ekonomiczne klasa 1ep: Karolina Niedziela i Łukasz Fijoł,
     • technikum geodezyjne klasa 1gp: Patrycja Jaśkiewicz, Aleksandra Jóźwik,
     • technikum architektury krajobrazu 1ap:  Ilona Gozdur.

     Zaszczytne I miejsce zajęła uczennica Karolina Niedziela.

     Kolejne nagrodzone miejsca TO RÓWNIEŻ UCZNIOWIE ZSR-T w Zwoleniu:

     II miejsce zajęła Ilona Gozdur

     III miejsce zajęła Patrycja Jaśkiewicz

     oraz Wyróżnienie ze względu na minimalną różnicę punktów Aleksandra Jóźwik.

     To już kolejny sukces naszej młodzieży w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Miejską w ostatnich latach. Tradycyjnie, nagrody laureatom zostaną wręczone podczas największej w naszym środowisku lokalnym organizowanej już po raz 42 imprezy „Imieniny Pana Jana” nad zalewem w Zwoleniu.

     Gratuluję serdecznie laureatom i wszystkim uczestnikom!

     Katarzyna Krzyśko-Płachta

    • W BIBLIOTECE...

    • Biblioteka jest wielka przez swą gościnność,

     a nie przez swe rozmiary.

                                     Rabindranath Tagore

      

     Biblioteka jeśli z niej korzystać umiemy,

     stanie się dla nas prawdziwym rajem ziemskim,

     i to rajem bez zakazanego owocu wiadomości dobrego i złego,

     a którego możemy nie opuszczać.

                                                John Lubbock

      

     W bibliotece każdej książce daje się te same szanse:

     zdobycia pary oczu, które biec będą po jej kartach,

     i mózgu, który przyjmie jej myśl–czy to w chwili bieżącej,
     czy w przyszłości.

     Nikt tu nie jest  wzgardzony ani odsunięty,

     nie ma tu ani stopni, ani hierarchii:

     na tej samej półce stoją nieznani autorzy obok wielkich,

     jakby się dawało pole nieodgadnionej przyszłości.

     I korzysta ona z tego hojnie.

                                                                 Jan Parandowski

    •           Biblioteka Szkolna ZSR-T w Zwoleniu

    • GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 
     w ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
     SEMESTR II:

           Poniedziałek     8.00 – 14.00       

     Wtorek               8.00 – 14.00

     Środa                  8.00 – 14.00

     Czwartek            8.00 – 14.00

     Piątek                  8.00 – 14.00

    • DRODZY MATURZYŚCI 2020/2021

    • We wtorek, 27 kwietnia, uczący Was nauczyciele podjęli ważną uchwałę:  Uczniowie klasy maturalnych kończą Naszą szkołę. Czekają na Was świadectwa.

     Coś się kiedyś zaczyna i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment Waszej drogi życiowej związany z Tą Szkołą dobiega końca.

     Mijają cztery lata nauki. Okresy wytężonej pracy, wzlotów
     i upadków, chwil szczęścia i radości, czasem smutku i żalu.
     Wierzę, że tych zdarzeń miłych było zdecydowanie więcej.

     Poniesiecie ze sobą te wspomnienia, które będziecie opowiadać swoim dzieciom i wnukom. Mam nadzieję, że odczuwacie wielką serdeczność Grona Pedagogicznego, która skierowana jest w Waszą stronę.

     Życzę, aby zarówno matura jak i rekrutacja na studia jeśli tak zdecydujecie zakończyły się sukcesem. Przed Wami trudne życiowe wybory, życzę Wam w nich dojrzałości i odpowiedzialności.
     Najważniejsze jest jednak to, aby być dobrym i przyzwoitym człowiekiem

     Wszystkim Absolwentom serdecznie gratuluję i na nadchodzące egzaminy chciałabym dodać optymizmu i wiary w siebie.

      

     ,,Edukacja jest najsilniejszą bronią,
     której możemy użyć, aby zmienić świat..
     ."
     Nelson Mandela

                                                             Biblioteka Szkolna: Katarzyna Krzyśko-Płachta

  • Procedura zachowania bezpieczeństwa
   i zasad funkcjonowania

   Biblioteki Szkolnej w ZSR-T w Zwoleniu
   NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

   Procedura-biblioteka-wrzesien-2020.pdf

    

    

    

    •   Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

    • To doroczne święto organizowane przez UNESCO. Obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została, jako symboliczna dla literatury światowej, bo w tym dniu zmarli m. in. Miguel de Cervantes i William Szekspir.

     Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, gdzie tego dnia obchodzony jest dzień jej patrona – Świętego Jerzego.

     Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w formie książek.

    • Wolne lektury...

    • Biblioteka cyfrowa tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska; oferująca lektury szkolne i inne książki.

     Lektury są uzupełnione o komentarze i – dla wygody użytkownika – udostępniane w kilku formatach (w tym niektóre w mp3 – do odsłuchania).

     Liczba tytułów Wolnych Lektur stale rośnie, bo dostarczają je sami cyfrowi bibliotekarze.

     E-booki i audiobooki można pobrać za darmo na dowolne urządzenie (PC, tablet, smartfon, odtwarzacz mp3) bezpośrednio z katalogu bibliotecznego oraz, zgodnie z prawem, bez żadnych ograniczeń czytać, słuchać, a nawet udostępniać innym.

     https://wolnelektury.pl 

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34
    (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17
    26-700 Zwoleń
    Poland
  • Logowanie