• Akredytacja w programie Erasmus+

    • BARDZO DOBRE WIADOMOŚCI DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU ORAZ DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!!!

      

     Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 29 października 2020 r. Jesteśmy w gronie 433 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

     Akredytacja to nowość w programie Erasmus+. Jest przyznawana dla szkół i instytucji, które realizowały projekty unijne w zeszłych latach i utrzymywały bardzo wysoki poziom ich jakości. Jest to więc wynik ciężkiej, solidnej i konsekwentnej pracy całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim tych, którzy pisali i realizowali wzorowo dotychczasowe projekty. Aby ją uzyskać musieliśmy także wypełnić dokumenty konkursowe i opisać szczegółowo jakie działania planujemy wdrożyć w szkole, by zapewnić wysoką jakość realizowanych zagranicznych staży i praktyk. Dzięki uzyskanej akredytacji aż do 31 grudnia 2027 roku szkoła będzie regularnie otrzymywać środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków. Dzięki niej mamy również pewność, że projekty mobilności zagranicznej uczniów i nauczycieli będą możliwe do realizacji przez najbliższe kilka lat. Młodzież będzie mogła poszerzać horyzonty, uczyć się świata i języków obcych. Będzie to też okazja do poznawania innych systemów kształcenia, ludzi, ich obyczajów.

     Uzyskanie akredytacji to efekt pracy Pani Agnieszki Strzeleckiej i Izabeli Skrzypek-Markiewicz.

      

     Agnieszka Strzelecka

      

     • Ruszyła rekrutacja do projektu Erasmus+

     • W dniach od 01  do 14 marca 2022 r będzie trwał nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w ramach Akredytacji Erasmus+, Sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1:  Mobilność edukacyjna.

      Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd do miejsca odbywania stażu, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w zagranicznych firmach, zajęcia przygotowujące do wyjazdu oraz program kulturalny w postaci wycieczek.

        Adresatami projektu są uczennice i uczniowie klasy II i III,  kształcący się na kierunkach:

      - technik architektury krajobrazu

      - technik ekonomista

      - technik informatyk

      - technik geodeta

      - technik spedytor.

       

      Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

      • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
      • uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (część A) oraz wypełnić oświadczenia uczestnika i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku niepełnoletności kandydata formularz musi podpisać również jego rodzic/opiekun prawny,
      • przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B),
      • wypełniony i potwierdzony przez wychowawcę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Agnieszki Strzeleckiej (sala 324) lub do Izabeli Skrzypek Markiewicz (sala R2), w okresie od 01 do 14 marca 2022 r.

      Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

      Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki projektu wg poniższego harmonogramu:

        Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek
      Izabela Skrzypek-Markiewicz 800-1220     800-1310         
      Agnieszka Strzelecka     800-1400         800-1310        

       

      Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

      Formularz zgłoszeniowy

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • (+48) 48 676 20 34 (+48) 48 676 26 16
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie