• Akredytacja w programie Erasmus+

    • BARDZO DOBRE WIADOMOŚCI DLA CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH W ZWOLENIU ORAZ DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!!!

      

     Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację złożonych w terminie do 29 października 2020 r. Jesteśmy w gronie 433 placówek oświatowych z całej Polski, które otrzymały akredytację na realizację projektów w Programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

     Akredytacja to nowość w programie Erasmus+. Jest przyznawana dla szkół i instytucji, które realizowały projekty unijne w zeszłych latach i utrzymywały bardzo wysoki poziom ich jakości. Jest to więc wynik ciężkiej, solidnej i konsekwentnej pracy całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim tych, którzy pisali i realizowali wzorowo dotychczasowe projekty. Aby ją uzyskać musieliśmy także wypełnić dokumenty konkursowe i opisać szczegółowo jakie działania planujemy wdrożyć w szkole, by zapewnić wysoką jakość realizowanych zagranicznych staży i praktyk. Dzięki uzyskanej akredytacji aż do 31 grudnia 2027 roku szkoła będzie regularnie otrzymywać środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków. Dzięki niej mamy również pewność, że projekty mobilności zagranicznej uczniów i nauczycieli będą możliwe do realizacji przez najbliższe kilka lat. Młodzież będzie mogła poszerzać horyzonty, uczyć się świata i języków obcych. Będzie to też okazja do poznawania innych systemów kształcenia, ludzi, ich obyczajów.

     Uzyskanie akredytacji to efekt pracy Pani Agnieszki Strzeleckiej i Izabeli Skrzypek-Markiewicz.

      

     Agnieszka Strzelecka

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • sekretariat@zsrtzwolen.pl
   • (+48) 48 676 20 34
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń
  • Logowanie