• Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Rolnik - Nowy nabór

      30.08.2022

      Informujemy, iż rozpoczął się nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik, kwalifikacja ROL.04. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie 20 słuchaczy.

      Po ukończeniu kursu Rolnik uczestnik szkolenia otrzymuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej. Uzyskane w ten sposób kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, Rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania oparta na Międzynarodowym Standardzie ISCO.

      Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, otworzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji, uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

      Po ukończeniu szkolenia, kursant otrzymuje Zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej zaświadczające o nabyciu kwalifikacji.

      Po zakończonym kursie istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego organizowanego w naszej szkole. Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Rolnik (Kod zawodu: 613003). W przypadku słuchaczy posiadających wykształcenie minimum zawodowe istnieje możliwość otrzymania dyplomu zawodowego. Dokumenty dają kwalifikacje rolnicze i są uznawane w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

      Kurs zawodowy jest bezpłatny, zajęcia odbywają w systemie zaocznym. Czas trwania – 3 semestry.

      Zainteresowanych zapraszamy do składania podania do sekretariatu szkoły.

      Podanie.pdf (PDF, 271KB)

     • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

      24.06.2022

      Minął kolejny rok szkolny, rok ciekawy i wyjątkowy. Przeżyliśmy w nim zarówno chwile radosne, smutne, jak i pełne niepewności. Zanim jednak uczniowie usłyszeli ostatni dzwonek, uczestniczyli w uroczystym zakończeniu, które odbyło się w piątek, 24 czerwca. Była to niezwykle wzruszająca i podniosła chwila.​​​​​​​​​​​​​​

      Akademię rozpoczęli uczniowie klasy 3ep i 2wp wraz z Samorządem Uczniowskim, którzy podziękowali nauczycielom oraz wychowawcom za trud kształcenia i wychowania, za przekazywanie wartości niezbędnych w dalszym życiu, za opiekę i ciepło jakiego doświadczyli, za starania, cierpliwość, a przede wszystkim za wyrozumiałość. Podkreślili, że bez nich nie udałoby się im osiągnąć tego, co teraz posiadają.

      Następnie Pan Dyrektor Arosław Jakóbik przywitał zgromadzonych gości: Starostę Zwoleńskiego Stefana Bernaciaka, Wicestarostę Waldemara Urbańskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Fijołka, a uczniom dziękował za zaangażowanie, włożone przez nich w codzienną naukę. Podziękowania kierował również do rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Za wieloletnią pracę na rzecz dobra całej społeczności szkolnej podziękował także Panu Markowi Winsztalowi, Przewodniczącemu Rady Rodziców i nagrodził  uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w edukacji.

      Gratulując wszystkim osiągniętych sukcesów, Pan Dyrektor oddał głos zaproszonym gościom. Przemawiający docenili całoroczny trud, wysiłek i zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów.

      Po zakończeniu akademii wszyscy uczniowie udali się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw. Wypoczywajcie, gromadźcie siły na kolejny rok szkolny! Czekamy na Was z radością we wrześniu!

     • PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU „POZNAJ POLSKĘ” W ZSR-T ZWOLEŃ

      21.06.2022

      Zakończyły się wszystkie 5 wycieczek zaplanowanych w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022 zorganizowane w ramach II edycji programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

      Program „Poznaj Polskę” jest ogromnym wsparciem dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. Przedsięwzięcie ma umożliwić poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Dofinansowaniu w 80 proc. podlegają wycieczki jednodniowe do kwoty 5 tys., dwudniowe – do 10 tys. oraz trzydniowe – do 15 tys. zł.

      W roku 2022 Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu za pośrednictwem i wsparciu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu pozyskał dofinansowanie na wyjazdy blisko 192. uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia. Zorganizowano dwie jednodniowe wycieczki do Lublina ,Kozłówki, Majdanka dla uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz Lublina Kozłówki, Chelma dla uczniów technikum. Dwie dwudniowe wycieczki do Krakowa, Wieliczki dla uczniów technikum a także jedną trzydniową wycieczkę na Święty Krzyż, Opatów, Stary Sącz, Nowy Sącz, Sandomierz, której uczestnikami byli uczniowie branżowej szkoły I stopnia.

      Zespół Szkół Rolniczo – Technicznych brał udział również w I edycji programu „Poznaj Polskę” realizowanego od września 2021 roku. Efektem były dwie wycieczki. Pierwsza trzydniowa dla uczniów Technikum do Oświęcimia, Zakopanego, Krakowa, Wieliczki oraz jednodniowa dla uczniów branżowej szkoły I stopnia do Warszawy.

      Będziemy wnioskować o kolejne dofinansowanie na wycieczki edukacyjne także w następnych edycjach programu „Poznaj Polskę”! 🇵🇱👍

      Marcin Kaca

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • sekretariat@zsrtzwolen.pl
   • (+48) 48 676 20 34
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie