• DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY DAR DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
     • DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY DAR DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

      04.03.2022

      Dziękujemy serdecznie wszystkim i każdemu z osobna za zrozumienie oraz pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy dumni, że nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy, absolwenci oraz osoby zaprzyjaźnione z naszą szkołą tak licznie podjęli inicjatywę, aby wesprzeć osoby, które uciekają przed wojną.

      Jeszcze raz dziękujemy za każdy gest życzliwości i jednocześnie informujemy, że artykuły zbieramy w dalszym ciągu. Na tę chwilę potrzebujemy: lampek nocnych, przedłużaczy, szafek nocnych, małych  szafek i stolików. Kolejny raz pokazaliscie, że jesteście WIELCY!

      W sprawie zbiórki prosimy kontaktować się z Panią Anną Grabarą.

      Samorząd Uczniowski

    • PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU ,,ZINTEGROWANY ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO”
     • PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU ,,ZINTEGROWANY ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO”

      03.03.2022

      W ramach projektu ,,Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - kucharze naszej szkoły wzięli udział w innowacji pedagogicznej ,,Kuchnia molekularna”.

      Podczas realizacji zadania nasza szkoła ściśle współpracowała z pracownikami Fundacji na Rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej Panią: Mileną Juszczyk oraz Anną Materną. Innowacją objętych zostało 34 kucharzy z branżowych klas I stopnia.

      Program innowacji składał się z:

      - zakupu specjalistycznego sprzętu, w który została doposażona nowo powstała pracownia gastronomiczna,

      - szkoleń zewnętrznych dla nauczycieli zawodu oraz uczniów, które przeprowadzone zostały przez Pana Macieja Siąkowskiego,

      -  zakupu produktów spożywczych do realizacji szkoleń wewnętrznych.

      Założeniem innowacji było przybliżenie młodzieży tematyki związanej z kuchnią molekularną. Uczniowie poznali takie technik jak: sferyfikacja, żelowanie, aromatyzowanie, mrożenie zagęszczanie czy souse vide. Umiejętności zawodowe nabyte w ramach szkolenia, pozwolą przyszłym kucharzą na bycie konkurencyjnym w coraz to bardziej wymagającym środowisku pracy.

      Małgorzata Wrześniewska

      A oto efekty w ramach innowacji:

    • RUSZYŁA REKRUTACJA DO PRAGRAMU ERASMUS+
     • RUSZYŁA REKRUTACJA DO PRAGRAMU ERASMUS+

      01.03.2022

      W dniach od 1 do 14 marca 2022r. będzie trwał nabór na dwutygodniowe praktyki zagraniczne w ramach programu Akredytacji Erasmus+, Sektor: Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej.

      Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą więc miały sfinansowany przejazd na miejsce odbywania stażu, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach zawodowych w zagranicznych firmach, kurs doskonalący znajomość języka angielskiego oraz program kulturalny w postaci wycieczek.

      Adresatami projektu są uczennice i uczniowie klasy II i III,  kształcący się w zawodach:

      •  technik architektury krajobrazu,
      • technik ekonomista,
      • technik informatyk,
      • technik geodeta,
      • technik spedytor.

      Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

      • zapoznać się z regulaminem rekrutacji,
      • uzupełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy (część A) oraz wypełnić oświadczenia uczestnika i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku niepełnoletności kandydata formularz musi podpisać również jego rodzic/opiekun prawny,
      • przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B),
      • wypełniony i potwierdzony przez wychowawcę formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do koordynatora projektu – Agnieszki Strzeleckiej  (sala 324) lub Izabeli Skrzypek-Markiewicz (sala R2) w okresie od 01 do 14.03.2022.

      Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w regulaminie rekrutacji. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu.

    • NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
     • NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

      01.03.2022

      1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychJedną z ikon powojennego podziemia antykomunistycznego jest bez wątpienia Witold Pilecki. Znamy go głównie z powodu jego brawurowej postawy jako „ochotnika do Auschwitz”. W tym niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady organizował konspirację, w końcu udało mu się stamtąd uciec.

      Nie zaprzestał walki o wolność Ojczyzny, która to idea przyświecała mu podczas całego jego stosunkowo krótkiego życia. Zginął z rąk władzy komunistycznej po torturach w 1948 r., osierociwszy dwoje małych dzieci. W czasie, gdy po krwawych latach okupacji Polacy mimo wszystko starali się wrócić do życia. Nigdy dość przypominania jego zasług, poznawania jego życia, czerpania z niego inspiracji…Dlatego właśnie uczniowie naszej szkoły skorzystali ze specjalnie przygotowanej przez CMJW w Łambinowicach oferty lekcji online – „Witold Pilecki. Żołnierz – jeniec – bohater – człowiek”. W czasie tych zajęć uczniowie klas 4ac, 4f, 4e oraz 3ag, 3e, 3ep i druga grupa klasy 1fp, mogli poznać nie tylko pierwszoplanowe dokonania Witolda Pileckiego, ale także te mniej znane, jak jego udział w powstaniu warszawskim i późniejszy pobyt w obozie jenieckim. Podczas spotkania uczniowie przyjrzeli się jego postaci jako człowieka – męża, ojca, społecznika, artysty i ziemianina. Poznali jego pasje, dowiedzieli się, skąd czerpał siłę i motywację do działania. Młodzież mogła wypowiedzieć się na temat tego, czy postać Witolda Pileckiego może być dla nich- współczesnej młodzieży- autorytetem lub idolem.

      Lekcje online poprowadził pan Michał Jakubik, asystent muzealny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach w województwie opolskim. Głównym przedmiotem zainteresowania Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych jest funkcjonowanie dwóch systemów jenieckich: niemieckiego i radzieckiego, w okresie II wojny światowej. Szczególnie ważne są losy polskich jeńców wojennych w tych systemach, jak również dzieje polskich żołnierzy internowanych w czasie wojny w krajach neutralnych. Placówka należy do muzeów martyrologicznych, powstałych po II wojnie światowej w celu dokumentowania nazistowskich zbrodni wojennych i pielęgnowania pamięci o ich ofiarach.

      Młodzież oraz nauczyciele Zespołu Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu bardzo dziękują za udział w lekcji muzealnej. Tradycyjnie także z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w naszej szkole, w holu głównym, została zaprezentowana wystawa “Żołnierze Wyklęci Podziemie Niepodległościowe 1944- 1963”, pozyskana ze zbiorów IPN w Radomiu. 

      Ilona Ciecieląg

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem
   • sekretariat@zsrtzwolen.pl
   • (+48) 48 676 20 34
   • ul. Sienkiewicza 17 26-700 Zwoleń Poland
  • Logowanie